अखेर अतिवृष्टी नुकसान भरपाई चा GR आला | Ativrushti nuksan bharpai gr

सप्टेंबर व ऑक्टोंबर, २०२२ मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत…

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई GR  पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

Leave a Comment