या शेतकऱ्याची कर्जमाफी जाहीर | भू-विकास बँकेची सरसकट कर्जमाफी जाहीर | जिल्हा भूविकास बँक bhuvikas karjmafi 2022

bhuvikas karjmafi 2022 महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., मुंबई (शिखर भूविकास बँक) व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांचे (जिल्हा भूविकास बँका) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करणे तसेच या बँकांच्या मालमत्ता शासनाकडे हस्तांतरीत करुन घेण्याबाबत. MJPSKY

पूर्ण GR  शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

कर्जमाफी यादीत नाव पाहणायसाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment